Teksten redigeren – mag het een t-je meer zijn?

En dan heb je je hele ziel en zaligheid op papier gezet. De input voor het jaarverslag, de rapportage, whitepaper, (e-mail)nieuwsbrief of blog is compleet. Nu nog de puntjes op de i voor het naar buiten, online of richting de vormgever kan. Staan er geen tik- en taalfoutjes meer in? Lopen de zinnen een beetje? Is het aansprekend en to-the-point? Moet de teksten iets korter of kan de presentatie juist nog een beetje extra jus gebruiken?

Wat is tekstredactie eigenlijk?

Bij het redigeren van teksten denken heel veel mensen aan het controleren op taal- en spelfouten. Dat is niet het enige dat een (goede) redacteur doet. De teksten moeten niet alleen kloppen, ze moeten ook lekker lopen. Het einddoel van het redigeren van teksten is namelijk niét dat het document daarna foutloos is. Het doel is dat er een tekst ligt die lekker leest en aansprekend is. Je wilt namelijk iets overbrengen met je jaarverslag, rapportage, whitepaper, (e-mail)nieuwsbrief of blog en dat is niet dat je vroeger op school zo goed op hebt gelet bij Nederlands 😉.

Wat is belangrijker: foutloos of energiek en aansprekend?

Het allerbelangrijkste is dat het je lukt om de lezers te informeren, inspireren, amuseren of enthousiasmeren. Dat doe je vanuit jullie eigen imago en stijl én vanuit jullie unieke kennis en kunde. Met het document deel je jullie ervaring en expertise. Vervolgens is het inderdaad vaak heel verstandig om de teksten nog even te laten redigeren.

Verslagen en rapportages kennen vaak meerdere schrijvers. Door het redigeren van de teksten worden die verschillende bijdragen voorzien van dezelfde tone of voice. En dat is wel zo fijn voor de lezer.

Redigeren staat voor ‘in orde maken’

Als je een tekst laat redigeren, gaat het om het ‘in orde maken’ van de tekst. Wat dat inhoudt, verschilt per document en opdracht(gever).

Zo kun je bij redigeren denken aan de ’technische’ kant:

 • Verbeteren van spelfouten.
 • Verbeteren van grammaticale fouten.
 • Verwijderen van stopwoorden en vakjargon.
 • Inkorten van teksten (verwijderen van herhalingen).
 • Passieve teksten actief maken.
 • Consequent gebruik van je of u en ik of wij.
 • Lange zinnen inkorten.
 • Juiste gebruik van leestekens en verwijzingen.

Door een nette tekst – zonder slordigheden – af te leveren, laat je aan de lezer zien dat je er aandacht aan hebt besteed. Dat je de lezer én jezelf serieus neemt. Het gaat daarbij ook om een stukje professionaliteit. Een enkel (tik)foutje accepteert een lezer wel, maar meerdere fouten leveren vaak irritatie op.

Deze whitepapers zijn geschreven door echte experts,
maar daarna nog wel lekker leesbaar gemaakt
door onze copywriter.

Redigeren staat ook voor ‘leesbaar maken’

De meeste mensen schrijven een tekst vanuit zichzelf. Zij hebben een verhaal te vertellen, zíj willen (of moeten) iets delen. Soms is het dan lastig om rekening te houden met de lezer. De schrijver zit zo diep in de inhoud, dat het lastig is om nog fris naar de teksten te kunnen kijken. Ook dan – of júist dan – biedt tekstredactie uitkomst.

Het gaat dan vooral om de opbouw:

 • Controle of het verhaal logisch in elkaar zit cq. betere structuur aanbrengen.
 • Indeling in behapbare alinea’s.
 • Voorzien van sprekende koppen en tussenkoppen.
 • Toevoegen van foto-onderschriften, intro’s streamers en citaten.
 • Meedenken over verwijzingen en call to action.

Als alle teksten geredigeerd zijn, kunnen ze online of naar de vormgever. Als het stramien voor de vorm / opmaak van tevoren al bekend is, kan de redacteur daar ook rekening mee houden bij het redigeren van de teksten zodat die de juiste (passende) omvang en indeling hebben.

Redigeren van teksten die al opgemaakt zijn

Het wil ook nog wel eens voorkomen dat geschreven teksten meteen doorgaan naar de vormgever. En dat je er dan achterkomt dat het niet helemaal lekker loopt. Of dat er wat mist aan streamers, kopjes en kaders. Ook dan kan het document nog geredigeerd worden, al is dat niet in alle gevallen ideaal. Voordeel is dan weer wel dat de redacteur kan controleren op afbrekingen en andere vormgeefelementen 👍.

Doe het goed – doe het samen

Wij vinden het erg belangrijk dat professionals en organisaties hun eigen verhaal vertellen. Natuurlijk helpen we daar graag bij. Schakel ons in voor het redigeren van de teksten en wij zorgen voor een scherpe blik, de puntjes op de i én alle elementen om het verder op smaak te maken. En natuurlijk kunnen we daarbij ook nog een lekkere vormgeving serveren.

Jullie de inhoud – wij de vorm. Deal?

X