copywriting / design / storytelling

Programma ouderenzorg

Met het Programma Ouderen Voorne willen de gemeenten, huisartsen en zorgaanbieders de ouderenzorg integraal aanpakken op Voorne. Ze geven hun samenwerking vorm via een aantal concrete projecten. Om te laten zien wat ze samen doen, wat het programma én de projecten inhouden willen ze graag een site. Het is belangrijk dat we de site zo inrichten dat er in de toekomst ruimte is voor uitbreiding. Bij de eerste oplevering sluiten de partners ook pas de eerste fase af. Succesvol… dus wordt vervolgd!

 

“De zorg voor oudere inwoners van Voorne is op dit moment van goede kwaliteit en goed georganiseerd. Het aantal ouderen op Voorne groeit echter gestaag door, de complexiteit van de zorgvraag neemt toe en ook de krapte op de arbeidsmarkt stijgt.

Natuurlijk willen we dat de steeds groter wordende groep ouderen ook in de toekomst tijdig kan rekenen op de juiste, passende zorg en ondersteuning. Om dat te realiseren moeten we goed inspelen op de ontwikkelingen en uitdagingen. Zo valt er daarin nog het nodige te verbeteren in de samenwerking tussen de verschillende aanbieders én tussen de schakels in de zorgketen. Met onze projecten geven we hier concreet handen en voeten aan.”

 

https://www.ouderenzorg-voorne.nl/

X