copywriting / storytelling / website

Het juiste EQipment

Werken met mensen die complexe zorg nodig hebben, vraagt het nodige van de betrokken medewerkers én van de dynamiek binnen het team. Eqipment biedt daarom activerende programma’s om medewerkers en teams verder te helpen.

Teams in beweging brengen

De kracht van het EQipment programma zit in de dynamiek tussen de begeleiders en de deelnemers én de activerende aanpak. De procesbegeleiders Karien en Sylvia kijken daarom heel gericht naar wat ieder individu meebrengt én wat die persoon nodig heeft. Het gaat om kwetsbaarheid en kracht, eerlijkheid en vertrouwen. En dat geldt net zo goed voor de procesbegeleiders zelf. Zij hebben zelf ook in de complexe zorg gewerkt en in de praktijk gezien wat de uitdagingen zijn.

“Het is nogal wat om iedere dag weer de meest optimale zorg te kunnen bieden, vaak onder bijzondere omstandigheden. Het sterkt je dan om jezelf goed te kennen en om te weten waar je aan toe bent met je team. Als je kunt vertrouwen op jezelf en op je team, kom je veel verder. Met als resultaat: de meest optimale zorg voor jullie cliënten.” 

De weg niet verliezen

Karien en Sylvia beseffen dat het in de alledaagse hectiek gemakkelijk is om de weg te verliezen en vast te lopen. Ze weten gelukkig ook wat er nodig is om te kunnen werken in een succesvol team. Met hun programma’s brengen ze teams in de complexe zorg weer in beweging… en wij mogen EQipment weer verder op weg brengen met een heldere website én het verwoorden van het verhaal.

💡  Dit deden we eerder dit jaar trouwens ook al voor Programma Ouderenzorg.

https://www.eqipment.nl/

X