communicatieadvies / copywriting / framing / storytelling

Inspiratiedocument duurzaamheid

Voor gemeente Gilze en Rijen is duurzaamheid een breed begrip. Het speelt ook een rol bij heel andere onderwerpen. Soms nadrukkelijk op de voorgrond en soms zit het in de kleine dingen. Als het gaat om recyclen, hergebruiken, consuminderen, afval verminderen, minder energie verbruiken, groenere initiatieven inzetten, meer aandacht voor biodiversiteit en onze aarde, het minder belasten van het milieu… dan doet iedereen al wat.

Gilze en Rijen ziet dan ook een verbindende rol weggelegd om duurzaamheid te verankeren in het wonen, bouwen, leven, leren, recreëren en ondernemen binnen de gemeente. Daarom wil ze een nieuwe strategische (communicatie) stap zetten. En dit inspiratiedocument vormt daarvoor de basis.

Op basis van verhalen, ervaringen, wensen en gedachten van betrokken mensen krijgt dit document concreet vorm. Een document zonder ambtelijke taal, maar mét een heel verhalende inhoud. Het resultaat biedt ook een duidelijk frame om verder vorm te kunnen geven aan de communicatie over duurzaamheid.

“Duurzaamheid is van ons allemaal. Laten we het dus ook met z’n allen oppakken, ieder vanuit de eigen projecten en domeinen.”

X